മാവാ മോഡക്ക് Recipe

ഈ പരമ്പരാഗത മാവ മോഡക്കിന് വശ്യമായ നിറവും, മികച്ച സ്വാദുമാണ്!

 • സെർവിംഗ് - 8
 • തയ്യാറാക്കൽ - 15 മിനിട്ട്
 • പാചകം - 20 മിനിട്ട്

Ingredients for മാവാ മോഡക്ക്

 • ½ ടിൻ (200 ഗ്രാം) നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്‍മെയ്ഡ്
 • 1 കപ്പ് നെസ്‍ലെ a+ നറീഷ് മിൽക്ക്
 • ½ കപ്പ് അരിപ്പൊടി
 • 1 കപ്പ് വെണ്ണ
 • ¼ tsp ഏലക്ക (കാർഡമം) പൗഡർ

എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം മാവാ മോഡക്ക്

 • ഒരു പാനിൽ, നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡും പാലും ഒന്നിച്ചെടുത്ത്, കുറഞ്ഞ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. തിളക്കുന്നതുവരെ നിരന്തരം ഇളക്കുക. അരിപ്പൊടിയും ബട്ടറും ചേർക്കുക. മിശ്രണം പാനിന്‍റെ അരികുവഴി തൂവി തുടങ്ങുന്നതുവരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക. ഏലയ്ക്ക പൊടി ചേർക്കുക. ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് എടുക്കുക.
 • മിശ്രണം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക, ചെറുതായി തണുക്കാൻ വെക്കുക.
 • മിശ്രണം മൊഡക്കിന്‍റെ ഷേപ്പിലാക്കി സെർവ് ചെയ്യുക!
Recipe you might like
Related Articles