ചോക്കലേറ്റ് ടവർ Recipe

ക്രഞ്ചി ബിസ്ക്കറ്റിനൊപ്പം നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡിന്‍റെ സ്വാദിഷ്ടമായ ലേയറുകളും ചോക്കലേറ്റ് സോസും! അതിനൊപ്പം, മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ വായിൽ വെള്ളമൂറുന്ന ചോക്കലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിംഗ്! ഇവയെല്ലാം കൂടിയാകുമ്പോൾ ആസ്വാദനം ഉച്ചകോടിയിൽ!

 • സെർവിംഗ് - 8
 • തയ്യാറാക്കൽ - 20 മിനിട്ട്
 • ചില്ലിംഗ് - 120 മിനിട്ട്

Ingredients for ചോക്കലേറ്റ് ടവർ

ചോക്കലേറ്റ് ടവർ

 • ¼ ടിൻ (100 ഗ്രാം) നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡ്
 • 1 കപ്പ് വെള്ളം
 • 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കാപ്പി പൊടി
 • 40 ബിസ്ക്കറ്റ്
 • 8-10 വാൾനട്ട് (ഓപ്ഷണൽ)

ചോക്കലേറ്റ് ബട്ടർ സോസിന്

 • ¼ ടിൻ (100 ഗ്രാം) നെസ്‍ലെ
 • 50 ഗ്രാം ബട്ടർ
 • 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കൊക്കോ പൌഡർ
 • 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കാപ്പി പൊടി

എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ചോക്കലേറ്റ് ടവർ

 • വെള്ളവും കാപ്പി പൊടിയും തിളപ്പിച്ച് കാപ്പി തയ്യാറാക്കുക.
 • സംയോജിപ്പിക്കാൻ, 8 ചെറിയ ബൌളുകൾ എടുക്കുക, ബിസ്ക്കറ്റ് കാപ്പിയിൽ മുക്കി ലേയർ ഉണ്ടാക്കുക, മിൽക്ക്മെയ്ഡിന് നെസ്‍ലെ ടോപ്പും. ഓരോ ബൌളിലും അഞ്ച് ലേയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, മുകളിൽ ചോക്കലേറ്റ് ബട്ടർ സോസിനുള്ള സ്ഥലം ഇടണം.
 • ചോക്കലേറ്റ് ബട്ടർ സോസിന്: നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡ്, കാപ്പി പൊടി, ബട്ടർ, കൊക്കോ പൌഡർ എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് ചോക്കലേറ്റ് ബട്ടർ സോസ് ഉണ്ടാക്കുക. ടോപ് ബിസ്ക്കറ്റ് ലേയറിൽ അത് തേക്കുക.
 • വാൾനട്ട് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്, തണുപ്പിച്ച് സെർവ് ചെയ്യുക!
Recipe you might like
Related Articles