ചോക്കലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം Recipe

ഒരു വിന്‍റേജ് ഫേവറിറ്റ് എന്നൊന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചോക്കലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തും! ലളിതമായ ഈ റെസിപ്പി വെച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ?

 • സെർവിംഗ് - 4
 • തയ്യാറാക്കൽ - 10 മിനിട്ട്
 • ചില്ലിംഗ് - 300 മിനിട്ട്

Ingredients for ചോക്കലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം

 • 1/2 ടിൻ (200 ഗ്രാം) നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡ്
 • 150 ഗ്രാം ഫ്രെഷ് ക്രീം
 • 90 മി.ലി. ചോക്കലേറ്റ് സോസ്
 • 1 tsp വനില സത്ത്

എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ചോക്കലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം

 • ക്രീം അടിച്ച് പതപ്പിക്കുക
 • നെസ്‍ലെ മിൽക്ക്മെയ്ഡ്, ചോക്കലേറ്റ് സോസ്, വനില എസ്സെൻസ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക
 • ഒരു ഫ്രീസിംഗ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് പകുതി സെറ്റ് ആകുന്നതുവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക. എടുത്തുവെച്ച് വിസ്ക്ക് അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ കൊണ്ട് അടിച്ച് മയപ്പെടുത്തുക. അത് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്‍റെ ഘടന മയമുള്ളതും ക്രീമിയും ആകാൻ സഹായിക്കുന്നു
 • തിരികെ ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ആകുന്നതുവരെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക
Recipe you might like
Related Articles